top of page

LEKÒL LIBÈTE

®

Anpeche pèt aprantisaj ete.

Lekòl Libète yo

®

Freedom Schools & PEAK
IMG_0379 copy.JPG
freedom school thumbnail.png

CFCE Freedom Summer School se yon pwogram alfabetizasyon ete ak anrichisman kiltirèl gratis, ki dire sis semèn, ki fèt pou sèvi elèv ki kounye a nan klas K-8.

 

Dat Pwogram nan: 6 Jiyè - 13 Out, 2021  

Kote: CFCE – 1825 NW 167th Street, Miami Gardens, FL 33056

Orè: Lendi – Vandredi, 8:30 am – 3:00 pm

Dat limit enskripsyon: 21 jen 2021 (Pwa yo limite. Fòm enskripsyon anba a.)

Enskripsyon 2022 ap vini byento

​​

Patisipasyon nan Freedom Summer School bay aktivite amizan anrichi gwoup ki gen ladan: pwomnad, materyèl kiltirèl afime, yon anplwaye ki byen antrene ak pran swen, ak patisipasyon paran, ak yon anfaz sou alfabetizasyon, devlopman lidèchip ak aktivite aksyon sosyal.

  • De repa nourisan yon jou ak gwoup espò

  • 86% nan entelektyèl evite pèt aprantisaj ete

  • 70% paran yo wè plis konfyans nan lekti nan pitit yo

  • 90% nan timoun yo patisipe nan aktivite aksyon sosyal

 

Kesyon? Kontakte nou jodi a: Susan Frazier, LCSW, Sipèvizè klinik, (305) 474-1759, (305) 213-5606 oswa imèl:  sfrazier@cfceinc.org .

bottom of page