top of page
Banner-CFCE 2023 Holiday Raffle  (1250 x 850 px).png

Welcome To CFCE's 2023 Toy Drive For Foster Children

Shipping Instructions.png
GT-Background.png
Click On An Ornament to select a child to purchase gifts for...
received_842908350917256_edited.png
received_284060367955088_edited.png
7.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
GT-Clickable Ornaments.png
received_897112781776533_edited.png
received_371355885252584_edited.png
received_323041917333526_edited.png
received_897112781776533_edited.png
received_371355885252584_edited.png
received_371355885252584_edited.png
received_371355885252584_edited.png
received_375159411594589_edited.png
received_284060367955088_edited.png
received_265148136210042_edited.png
received_284060367955088_edited.png
received_323041917333526_edited.png
received_284060367955088_edited.png
received_375159411594589_edited.png
received_375159411594589_edited.png
received_323041917333526_edited.png
received_842908350917256_edited.png
received_265148136210042_edited.png
received_265148136210042_edited.png
received_265148136210042_edited.png
GT-Clickable Ornaments.png
received_371355885252584_edited.png
received_265148136210042_edited.png
received_323041917333526_edited.png
received_375159411594589_edited.png
2.png
3.png
4.png
1.png
cins fins final.png

CINS/FINS

Doc Icon
Light Bulb Icon

FREEDOM SCHOOLS®

PWOGRAM SNAP

PFHW_Icon_black_082619.png

KLINIK SANTE FEDERALMENT KALIFIE

heart sketch.png

DON KOUNYE A

CHERI PITIT NOU DEPI 1977 

Touche lavi plis pase 5,000 timoun ak fanmi atravè Miami-Dade County

SOU NOU

ABOUT US

SOU NOU

OUR HISTORY

EKIP NOU

Moun ki dèyè Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun

Our Team
KONSEYÈ DIRECT
IMG_6024_edited.png

Felicia S. Robinson
Prezidan

Headshot - John Turner.jpg

Jan Turner
Vis Prezidan

Headshot - Benson Charles.jpg

Benson Charles

Trezorye

IMG_6747.jpeg

Robin Greene, Esk.
Sekretè

Nelson Alubi, MD
Manm

Pablo Bermudez
Manm

Cheryl Brewster, EdD.
Manm

Doktè Santarvis Brown
Manm

Elvis Austin Caines
Manm

Mykita Cherry-Prime
Manm

Doktè Deborah Finley
Manm

Reverè Fernie Johnson
Manm

Brittany Lambert-Brown
Manm

Ingrid Moss
Manm

EKIP GESTION
Administrasyon
Headshot - Delores Dunn color_edited.jpg

T. Delores Dunn

Prezidan/CEO

DSC_7671.jpg

Pramod Agrawal, CPA

Ofisye anchèf finansye

DSC_8000_2.jpg

Michelle Kirwan, MD

Ofisye Medikal anchèf

DSC_7997A (1).jpg

Michelle A. Prescott, Esk.

Chèf Administratif ak Ofisye Konfòmite

Headshot - Zoraida Torres.jpg

Zoraida Torres

Direktè Amelyorasyon Kalite ak Jesyon Risk

Headshot - Kadeen Kelly REV.jpg

Kadeen Kelly
Kontwolè

Headshot - Leonor Rosario.jpg

Leonor Rosario, MBA,PHR

Manadjè Resous Imèn

Sèvis byennèt timoun
Headshot - Kerry Lewis.jpg

Kerry Lewis, Esk.

Direktè Pwogram Asistans pou Timoun

Headshot - LaBronya Williams.jpg

LaBronya Williams

Byennèt Timoun

Administratè Pwogram

Headshot - Evelyn Calo.jpg

Evelyn Calo

Byennèt Timoun

Administratè Pwogram

Headshot - Bruce Baskin.jpg

Bruce Baskin

Byennèt Timoun

Administratè Pwogram

IMG_6747.jpeg

Rossana Navarro, Esk.

Avoka Jeneral pou Pwogram Asistans Timoun

Sèvis Sante Konpòtman
image not available.jpeg

Ron Gay, LMHC, CBHCMS

Ofisye anchèf sante konpòtmantal

square lathosha.jpg

Kerry Green, LCSW

Manadjè klinik

Headshot - Kerry Green.jpg

Kerry Green, LCSW

Manadjè klinik

Headshot - Lance Jackson.jpg

Lance Jackson

Kowòdonatè Klinik Abi Sibstans

Headshot - Susan Frazier.jpg

Susan Frazier

Sipèvizè klinik

Entèvansyon Jèn yo
Headshot - Mary Williams.jpg

Mari Williams

Administratè Pwogram Entèvansyon Jèn nan Kominote

KIyès nou ye

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun se yon òganizasyon prive, san bi likratif, ki baze nan kominote a ki sèvi:

 

  • Timoun yo te abi, neglije ak/oswa abandone;

  • Timoun ki gen gwo twoub emosyonèl epi ki bezwen swen sante mantal;

  • Timoun ki nan gad paran oswa fanmi ki kwonik sove epi/oswa ki pa gouvène

 

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun pran angajman pou l fè yon diferans nan lavi timoun ak fanmi n ap sèvi yo.  Nou fè kontra avèk yon ajans prensipal pou bay plizyè santèn timoun sèvis swen nan kominote a chak ane.

Men sa yo enkli swen gwoup rezidansyèl, konsèy pou fanmi nan kay la, ak yon varyete lòt sèvis ki fèt pou reyalize pèmanans pou timoun nan swen adoptif. Nou ofri tou yon pakèt sèvis sante konpòtmantal pou timoun ak adolesan nan kominote a.

 

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun pran angajman pou l fè yon diferans nan lavi yon timoun.

Nou reyalize sa lè nou konsantre sou de domèn prensipal:  a) sèvis konsèy ak terapi epi b) pwogram sipò pou fanmi ak kominote.

MISYON NOU

 

Ede timoun yo ak fanmi yo ede tèt yo viv yon lavi miyò ak bati yon kominote ki pi solid.

 

Manyen dè milye de lavi chak ane

Chak ane, sèvis nou yo touche lavi plis pase 5,000 timoun ak fanmi atravè Miami-Dade County.

Aprann plis sou nou jodi a!

Nou envite w eksplore chak nan zòn sa yo avèk nou.

 

Our Mission
amazon smile final.png

PWOGRAM AMAZON SMILES

clipart535730.png

PRETE YON MEN

KONTAKTE NOU

Nan telefòn oswa sou entènèt

info@cfceinc.org

 

305-624-7450 (Principal)

305-474-1800 (Klinik)

305-474-1803 (Pedyatri)

Èske w pasyone sou byennèt timoun epi w ap chèche yon travay?

CFCE se yon bon kote pou travay. Nou fè kontra avèk ajans prensipal la pou sèvis swen nan kominote a pou prèske 1,000 timoun, ki gen ladan swen gwoup rezidansyèl, konsèy familyal nan kay la, ak yon varyete lòt sèvis ki fèt pou reyalize pèmanans pou timoun sa yo.

1825 NW 167th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33056

Èske w gen nenpòt kesyon, kòmantè oswa sijesyon? 

Mèsi pou soumèt!

Contact Us Footer Anchor
Contact
bottom of page